دفتر مرکزی : مشهد، حد فاصل بلوار معلم ۲۶ و۲۸، پلاک ۶۲۶، طبقه اول واحد ۶